schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
 

Strategisch debatteren
Strategisch debatteren is in uiteenlopende situaties van belang, zoals in bijeenkomsten, discussies en vergaderingen. Voor een efficiënte verdediging van een standpunt is niet alleen deugdelijke argumentatie nodig, maar is het ook van belang dat stellingen, standpunten of zienswijzen van anderen schijnbaar moeiteloos kunnen worden gepareerd.

In de cursus Strategisch debatteren wordt intensief geoefend met verschillende debatvormen. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan het herkennen van zwakke plekken in het eigen betoog en in betogen van anderen. De deelnemers krijgen technieken aangereikt om hun eigen betoog zo sterk mogelijk te maken en gericht kritiek te leveren op betogen van tegenstanders.

De cursus is bestemd voor iedereen die zijn debatvaardigheden wil verbeteren.

< Terug naar overzicht Mondelinge Communicatie