schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
 

Het schrijven van scripties
In de cursus Het schrijven van scripties leren studenten aan welke eisen een goede scriptie moet voldoen. Ze leren een probleemstelling formuleren en een goede werkwijze te bepalen. Daarnaast leren ze informatie overzichtelijk en helder te structureren en formuleren.

Het uitgangspunt van een scriptie is veelal een probleemstelling waarvan het antwoord niet algemeen is aanvaard. Dit betekent dat het standpunt dat wordt ingenomen met argumenten moet worden onderbouwd. In de cursus wordt ingegaan op de eisen die aan een goede probleemstelling worden gesteld. Daarnaast wordt ook ingegaan op de presentatie van argumentatie in een wetenschappelijke tekst.

Informatie in wetenschappelijke teksten moet ook controleerbaar en opzoekbaar zijn. Wanneer en op welke wijze naar geraadpleegde bronnen moet worden verwezen, krijgt in deze cursus ook ruime aandacht. Deze cursus vormt een goede voorbereiding voor het schrijven van een wetenschappelijke scriptie.

De cursus is bestemd voor iedereen die een scriptie schrijft of moet gaan schrijven.  

< Terug naar overzicht Schriftelijke Communicatie