schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
 

Het schrijven van beleidsteksten
Hoe kan het beleid dat wordt voorgesteld het beste worden gepresenteerd? Hoe kan de schrijver aantonen dat het voorgestelde beleid de voorkeur verdient boven alternatieven? Deze en andere kwesties komen in de cursus Het schrijven van beleidsteksten aan bod.

Het schrijven van een beleidstekst brengt veelal specifieke problemen met zich mee, al was het alleen maar doordat de beleidsmedewerker vaak schrijft voor een heterogene lezersgroep met uiteenlopende belangen. Om effectief te zijn, moet een beleidstekst goed op de lezersgroep zijn afgestemd. In de cursus staat daarom zowel de begrijpelijkheid als de aanvaardbaarheid van beleidsrapporten en -notities voor verschillende doelgroepen centraal. Er wordt ingegaan op de tekstuele eisen waaraan een goede beleidstekst moet voldoen. Daarnaast wordt aangegeven hoe het beleid dat wordt voorgesteld zo goed mogelijk kan worden onderbouwd.

De cursus is bestemd voor iedereen die beleidsteksten wil leren schrijven of verbeteren.

< Terug naar overzicht Schriftelijke Communicatie