schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
  Schriftelijke communicatie
In de cursussen Schriftelijke communicatie staan de inhoud, opbouw en formulering van een tekst centraal. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn het selecteren van relevante informatie, het overzichtelijk structureren van een tekst en het helder, passend en correct formuleren. In de cursussen die zich specifiek op betogende teksten richten, wordt geleerd hoe een standpunt of advies overtuigend kan worden gepresenteerd. De verschillende cursussen zijn praktisch van aard; korte theoretische beschouwingen worden afgewisseld met praktijkgerichte oefeningen.

Cursussen
> Analyseren en schrijven van juridische betogen
> Het schrijven van beleidsteksten
> Adviesrapporten schrijven
> Effectief en klantgericht corresponderen
> Overtuigend schrijven
> Het analyseren en samenvatten van teksten
> Het schrijven van scripties