schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
 

Overtuigend pleiten
In de cursus Overtuigend pleiten leren de cursisten hoe ze de overtuigingskracht van een pleidooi kunnen vergroten. Daarbij wordt zowel ingegaan op de inhoud als op de presentatie van een pleidooi. Er wordt aangegeven hoe bij de voorbereiding van het betoog al doeltreffend op mogelijke tegenwerpingen van de wederpartij kan worden geanticipeerd. Tevens krijgen de cursisten adviezen voor een adequate reactie op de argumentatie van de tegenpartij.

Korte inleidingen over argumentatietheorie worden tijdens de cursus afgewisseld met praktijkgerichte oefeningen. Deze zijn afgestemd op de beroepspraktijk van de cursisten. Door gerichte feedback leren sprekers hun sterke en zwakke kanten in het pleiten kennen. Aan de hand van technieken die worden aangereikt, kunnen zij bepaalde vaardigheden ontwikkelen of verbeteren.

De cursus is bestemd voor iedereen die overtuigend wil leren pleiten of die zijn vaardigheid in het pleiten wil verbeteren.  

< Terug naar overzicht Mondelinge Communicatie