schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
  Opdrachtgevers
Vaste opdrachtgevers van de Sic Sat zijn onder andere de Stichting Beroepsopleiding Notariaat, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Stichting Studiecentrum Rechtspleging, de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden. Voor deze opdrachtgevers zijn argumentatie- en schrijfvaardigheidcursussen ontwikkeld die inmiddels als vast onderdeel zijn opgenomen in de postacademische juridische beroepsopleidingen van deze organisaties.

Ook heeft de Sic Sat cursussen ontwikkeld voor diverse overheidsinstanties en bedrijven. Zo zijn onder meer cursussen op maat ontwikkeld voor verschillende Sociale Diensten, de Nationale ombudsman, de Gemeentelijke ombudsman, het GAK, de Politie Hollands Midden, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en de Land- en Tuinbouw Ondernemingen.

Daarnaast heeft de Sic Sat ook diverse privé-trainingen verzorgd voor particulieren en instellingen. Er zijn bijvoorbeeld trainingen gegeven aan medewerkers van de Stichting Economisch Onderzoek en de stichting Brijder Verslavingszorg.

Ten slotte verzorgt de Sic Sat ook onderwijs in schriftelijke en mondelinge vaardigheden voor studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. Zo worden onder meer postacademische cursussen argumenteren en mondeling presenteren voor universitaire medewerkers gegeven, en modules schrijfvaardigheid en mondeling debatteren voor studenten.