schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
 

Effectief en klantgericht corresponderen
In de cursus Effectief en klantgericht corresponderen, komt het schrijven van verschillende soorten zakelijke brieven en e-mails aan de orde. De opbouw en stijl van een brief en
e-mailbericht voeren in de cursus de boventoon. Er wordt ingegaan op verschillende factoren die de begrijpelijkheid van een bericht kunnen beïnvloeden, zowel op tekst- als op zinsniveau. Ook wordt aangegeven hoe de aanvaardbaarheid van uitspraken kan worden vergroot. Tot slot komen ook de briefconventies in deze cursus aan bod.

De cursus is bestemd voor iedereen die regelmatig per brief of e-mail zakelijke informatie moet verschaffen of beslissingen moet motiveren.

< Terug naar overzicht Schriftelijke Communicatie