schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
 

Doeltreffend vergaderen
Discussie en debat spelen een belangrijke rol in vergaderingen. Hoe kan een spreker andere deelnemers kort en krachtig informeren? Hoe kan hij hen ervan overtuigen dat een beslissing verantwoord is? En op welke punten moet hij letten als hij wil beoordelen of de informatie van anderen betrouwbaar is?

In de cursus Doeltreffend vergaderen maken de cursisten kennis met verschillende soorten vergaderingen: informerende, opiniërende of besluitvormende. Ze leren hoe een vergadering efficiënt kan worden voorbereid en krijgen technieken aangereikt om vergaderingen adequaat te laten verlopen. Tevens leren ze aan welke eisen een discussie idealiter moet voldoen. De besproken theorie wordt toegepast in diverse praktische oefeningen.

De cursus is bestemd voor iedereen die regelmatig vergadert en die zijn vergadertechnieken wil verbeteren. Meer in het bijzonder is de cursus geschikt voor ondernemingsraden en adviescommissies.

< Terug naar overzicht Mondelinge Communicatie