schriftelijke communicatie
mondelinge communicatie
 
Sic Sat Cursusbureau
opdrachtgevers
Contact
home
 
 
  Welkom op de website van Sic Sat
De Stichting internationaal centrum voor de studie van argumentatie en taalbeheersing
(Sic Sat) ondersteunt en stimuleert onderwijs en onderzoek op het gebied van de argumentatie en de taalbeheersing. De stichting verzorgt wetenschappelijke publicaties, organiseert congressen en symposia, verstrekt financiële steun aan onderzoeksprojecten, en biedt postacademisch onderwijs en andere cursussen op het gebied van de argumentatie en de taalbeheersing aan.

Bestuursleden van de stichting zijn prof. dr. Frans H. van Eemeren (voorzitter) en
dr. A. Francisca Snoeck Henkemans (secretaris/penningmeester), beiden verbonden aan de leerstoelgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica van de
Universiteit van Amsterdam.